spinning your creativity

Prenehanje / zapiranje družb


INSOLVENČNI POSTOPKI, LIKVIDACIJSKI POSTOPKI in PREGLEDI POSLOVNO FINANČNEGA STANJA

Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali dalj časa plačilno nesposobni.

Insolvenčni postopki so bili v slovenskem pravu urejeni predvsem v Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, v Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ter Zakonu o gospodarskih družbah. Po novem pa je področje urejeno predvsem z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Novi zakon podobno kot primerljiva zakonodaja ureja tudi osebni stečaj in stečaj zapuščine.

Določena vprašanja, vezana na insolvenčne postopke, so urejena tudi v Zakonu o delovnih razmerjih, Slovenskih računovodskih standardih, davčnih predpisih in podobno.
Insolvenčni postopki po slovenskem pravu so: stečajni postopek, prisilna poravnava in prisilna likvidacija.

Naše izkušnje iz insolvenčnih postopkov so dobrodošle pri reševanju finančnih težav in insolventnosti družb. Poslovnim partnerjem nudimo poslovno in finančno svetovanje ob oziroma že pred nastankom insolventnosti, analizo finančnega in poslovnega stanja, pripravo načrtov finančnega prestrukturiranja in predlogov za prisilno poravnavo ter pripravo predlogov za začetek stečajnega postopka.
Za upnike pripravljamo prijave terjatev v postopkih zaradi insolventnosti in poskrbimo za zaščito njihovih interesov s preučitvijo dejanskega stanja dolžnika v primeru postopka prisilne poravnave ter z aktivnim sodelovanjem v okviru stečajnega postopka.

Naše storitve nudimo upravnim organom družb tudi na področju likvidacije družb kjer moramo ločiti med:

- prostovoljno likvidacijo, ki jo izvede sama pravna oseba na podlagi odločitve pristojnega organa te pravne osebe, in

prisilno likvidacijo, ki se začne neodvisno od volje pravne osebe in jo izvede sodišče.

Družbenikom in delničarjem ponujamo tudi skrbne preglede poslovno finančnega stanja. V okviru skrbnega pregleda preučimo tako pravilnost evidentiranja posameznih poslovnih dogodkov, analizo poslovanja ter analizo učinkov morebitnih nepravilnosti, ki so nastali tekom poslovanja.

Za več informacij nas pokličite na 070 77 77 65 oz. nam pišite na info@agencijaspin.si in dogovorili se bomo za sestanek, kjer bomo izmenjali potrebne informacije in pomagali vam bomo pri vseh nadaljnjih korakih.


Stopite v stik z nami

Informacije

Splošne informacije

Gregor Borošak

Direktor

Valentina Ratkajec

Poslovna sekretarka

Marjana Jurovič

Prodaja, delovna dovoljenja

Marko Zofič

Administrator

Suzana Jurman

Marketing, jumbo plakati

Pišite nam
Kje smoAgencija SPIN d.o.o.
Od pon. do pet. 8:00 do 17:00

Pišite nam

Povpraševanje

Povprašajte nas za neobvezujočo ponudbo, ki vam je bomo pripravili v najkrajšem možnem času.